NOVINKY


 

Počnúc 4. augustom 2023 v piatky medzi 10:00 a 12:30 hod. ošetrujeme akútne stavy.