PONÚKANÉ ZÁKROKY A CENNÍK VÝKONOV

 
 

SLUŽBY

 • Záchovná stomatológia
  plomby (biele, amalgámové), ošetrenie
 • Chirurgická stomatológia
  extrakcie (trhanie) zubov

 • Protetická stomatológia
  celkové a čiastočné zubné náhrady
 • Endodontická (koreňová) stomatológia
 • Preventívne prehliadky

CENNÍK

Vyšetrenie, administratíva

Akútne vyšetrenie – podľa výkonu

10 €


Anestéza

Injekčná anestézia

10 €


Záchovná stomatológia

Fotokompozit – jednoplôšková výplň

30 €

Fotokompozit - dvojplôšková a trojplôšková výplň

40 €

Ošetrenie citlivých zubných krčkov

5 €

Dočasné ošetrenie zubného kazu

10 €

Paliatívne endodontické ošetrenie

20 €

Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba

20 €

Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba

30 €

Liečebná koreňová výplň

20 €

Zavedenie pulpálneho / parapulpálneho čapu

5 €


Chirurgická stomatológia

Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti

20 €

Intraorálna incízia dentogénneho abscesu

20 €

Extrakcia mliečnehoho zuba alebo koreňa

10 €

Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa

40 €

Extrakcia viackoreňového zuba

50 €

Neplánovaná chirugická extrakcia zuba alebo jeho časti

40 €

Dekapsulácia zuba

20 €


Paradontológia a ochorenie ústnej sliznice

Odstránenie miestneho dráždenia

10 €

Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice

10 €


Stomatologická protetika

Stiahnutie korunky

10 €

Kovokeramická korunka

200 €

Sklokeramická korunka

220 €

Koreňová nadstavba

60 €

Medzerník

150 €

Totálna zubná náhrada

350 €

Totálna zubná náhrada s kovovou mrieškou

400 €

Čiastočná snímateľná zubná náhrada Vertex TM

480 €

Platný od 01.10.2022
Nie sme platcom DPH.